Menu

Charakterystyka chorób zakaźnych

Listopad 23, 2016 - O zdrowiu
Charakterystyka chorób zakaźnych

Choroby zakaźne są grupą bardzo dużą i różnorodną. Różnice wynikają zarówno z charakteru czynników etiologicznych, czyli z cech samych zarazków powodujących dane schorzenie, jak i ze sposobu w jaki zakażenie się przenosi, a także z rodzaju reakcji organizmu na proces chorobowy.
chorobyzakaźne
Pod względem czynnika etiologicznego choroby zakaźne dzielą się na choroby pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i pasożytnicze. Pod względem sposobu zakażenia rozróżnia się choroby:
• przenoszone drogą i kropelkową (należy tu większość ostrych cho¬rób zakaźnych bakteryjnych i wirusowych) — materiał zakaźny dostaje się do powietrza wydychanego z płuc chorego, jest wdychany przez inne osoby i w ten sposób przenosi się na nie.
• przenoszone przez przewód pokarmowy
• przenoszone przez bezpośredni kontakt — głównie płciowy- choroby weneryczne.
Pod względem charakteru przebiegu rozróżnia się:
• ostre choroby zakaźne o przebiegu gwałtownym a krótkotrwałym
• choroby przewlekłe o przebiegu powolnym, wieloletnim, podstępnym, wyniszczającym, jak gruźlica czy kiła.