Menu

Społeczeństwo

kregoslup
Pozycja ciała podczas pracy
Pozycja ciała zajmowana podczas pracy jest uzależniona od rodzaju pracy, wyposażenia stanowiska i nawyków pracownika. Zasadnicze postawy ciała przy pracy [...]
5865-lg.jpg
Pochodzenie i miejsce człowieka w przyrodzie
Myśl, że wszystkie rośliny i zwierzęta żyjące na kuli ziemskiej rozwijały się stopniowo jedne z drugich — bardziej złożone z prostszych — była wypowiadana [...]